a

Comitetele acestei ediții

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite

Topic: The Russian-Ukrainian Conflict

Principala responsabilitate a Consiliului de Securitate este de a menține pacea și securitatea internațională. Acesta se poate reuni oricând, ori de câte ori pacea este amenințată. Spre deosebire de deciziile luate de Adunarea Generală, toate statele membre sunt obligate, în conformitate cu Carta ONU, să execute deciziile Consiliului de Securitate. Atunci când Consiliul, în cazul în care există o amenințare la adresa păcii internaționale, analizează mai întâi modalitățile de soluționare pașnică a diferendului. Cu toate acestea, nu este imposibil ca Consiliul să permită utilizarea forței militare, dar într-o zonă teritorială cât mai restrânsă posibil. De asemenea, Consiliul a înființat un tribunal internațional pentru a-i urmări pe cei responsabili de acțiunile lor, care sunt urmăriți pentru încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar, inclusiv genocid. Pe lângă menținerea păcii și securității, Consiliul poate, de asemenea, să facă recomandări Adunării Generale pentru a numi un nou secretar general și pentru a admite noi membri în ONU.

Comitetul pentru dezarmare și securitate internațională

Topic: Addressing the implications of deforestation and drought in the rise of terrorism and organised crime

Comitetul pentru dezarmare și securitate internațională se ocupă de dezarmare, de provocările globale și de amenințările la adresa păcii care afectează comunitatea internațională și caută soluții la provocările pe care le ridică sectorul securității internaționale. Aceasta ia în considerare toate aspectele legate de dezarmare și securitate internațională care intră în domeniul de aplicare al Cartei ONU; principiile generale de cooperare în menținerea păcii și securității internaționale, precum și principiile care guvernează dezarmarea și reglementarea armelor. Comitetul colaborează îndeaproape cu Comisia de dezarmare a Organizației Națiunilor Unite și cu Conferința de la Geneva pentru dezarmare. Sesiunile Comitetului sunt structurate în trei etape distincte: dezbateri generale, discuții tematice și acțiune asupra proiectelor.

Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale

Topic: Climate change effects on cultural identities

Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale se concentrează asupra problemelor care privesc drepturile fundamentale ale omului în comunitatea internațională. Aceasta promovează și pune în aplicare libertățile și idealurile fundamentale de care se bucură întreaga comunitate internațională, cum ar fi dreptul la viață, la exprimare culturală, la libertatea de a participa la viața politică, la protecția drepturilor copilului și la promovarea dezvoltării sociale, etc. Scopul SOCHUM este de a elabora reglementări pașnice pentru problemele sociale, umanitare și culturale ale comunității internaționale. Funcționarea Comitetului se bazează pe inițierea de studii care încurajează propunerea de recomandări pentru promovarea cooperării internaționale și a libertăților fundamentale pentru toți.

Comitetul de criză

Topic: To Be Announced

Un comitet de criză este un organism restrâns, de obicei nu mai mult de douăzeci de membri, reunit pentru a se ocupa de o problemă de importanță imediată. În timp ce adunările generale sau comitetele specializate se străduiesc să găsească soluții pe termen lung la probleme pe termen lung, cum ar fi alfabetizarea, mortalitatea infantilă sau coordonarea economică, comitetele de criză se ocupă adesea de probleme pe termen scurt prin măsuri rapide și decisive. Comitetele de criză se ocupă adesea de probleme precum războaie, revoluții, controlul dezastrelor sau colapsul economic.
O altă caracteristică esențială a unui comitet de criză este caracterul său dinamic. Atunci când organismul adoptă o directivă (o rezoluție pentru comitetele de criză), efectele și rezultatele acesteia sunt aduse la cunoștința organismului prin articole de presă și vorbitori. Cu alte cuvinte, subiectele vor continua să se schimbe și să evolueze în funcție de acțiunile pe care le întreprinde (sau nu) organismul.
În cele din urmă, delegații individuali pot întreprinde acțiuni personale scriind note către personalul de criză al BISMUN. Dacă personajul sau țara reprezentată de delegat poate acționa într-un anumit mod, delegatul respectiv este liber să facă acest lucru.

Country MATRIX

Întrebări frecvente

Mai jos veți găsi câteva dintre cele mai frecvente întrebări referitoare la conferința BISMUN 2022.

Pot fi participant la BISMUN chiar dacă nu am absolvit încă liceul?

Da, BISMUN este un eveniment care se adresează tuturor studenților, indiferent de statutul lor academic.

Voi fi rambursat dacă nu mai pot participa la BISMUN 2022 din cauza infecției cu COVID-19?

Vă vom contacta imediat ce vom avea informații cu privire la acest aspect.

Vor fi asigurate mesele principale ale zilei în timpul conferinței?

În timpul zilelor de lucru ale comitetelor, masa de prânz va fi asigurată. Cu toate acestea, prânzul nu va fi servit în prima și ultima zi, când vor avea loc ceremoniile de deschidere și de închidere. În timpul zilelor de comitet vor avea loc pauze de cafea.

Va fi necesară o taxă de participare?

Nu, singurele taxe pe care participanții trebuie să le plătească vor fi strict pentru evenimentele sociale.

Pot participa la BISMUN chiar dacă nu am nicio experiență anterioară în cadrul conferințelor MUN?

Da, participanților li se va pune la dispoziție regulamentul de procedură, care va explica modul în care se desfășoară un MUN, iar înainte de MUN vor comunica cu președinții de comitete care le vor spune că trebuie să elaboreze un document de procedură bazat pe tema comisiei.

Pot să particip la BISMUN dacă nu am împlinit încă 18 ani?

Participarea va fi acceptată cu condiția să aveți acordul scris al părinților.

Vor exista materiale imprimabile?

Da, participanților li se vor oferi sacoșe tematice cu materiale imprimabile.

Care este procedura prin care țările sunt alocate comitetelor?

Coordonatorul academic este pe deplin responsabil cu alocarea țărilor și a comitetelor, prin urmare, pe baza cererii și a experienței participanților, vi se va aloca o țară și un comitet.

Ce condiții de sănătate trebuie să îndeplinesc pentru a participa la BISMUN?

Toate măsurile impuse de lege la momentul respectiv.

Ce trebuie să fac dacă nu sunt mulțumit de comitetul/țara alocată?

Participantului i se cere să trimită un e-mail la Departamentul de Resurse Umane prin care să solicite realocarea comitetului/țării.

Partenerii nostri